วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

โปรแกรม UltraISO Premium Edition 9.3.6.2766+คีย์Here are some key features of "UltraISO Media Edition":

Can directly edit the ISO image file.
Can directly extract files and folder from ISO image file
Can add / delete /create new directory /rename ISO file image content.
Can make ISO file from hard disk document.
Can create CD image from CD/DVD-ROM maintain bootable information.
Can process the compact disc boot information you can directly add/remove/extract boot image of the ISO image.
Supports nearly all known CD image file formats (.ISO .BIN .IMG .CIF .NRG .BWI and so on) and converts them to the standard ISO form image.
May directly set the file/folder to hidden attribute
Supports ISO 9660 Level1/2/3 and Joliet extension
Automatically optimizes the ISO image file structure saves the CD space.
Supports the shell document type integration Open Image files through double clicking them or the Right Click menu of the mouse with the open dialog.
The double window user interface is extremely convenient to use.
There are rich add-on tools you can create ALL in 1 bootable compact discs CD image file management even the virtual CD/DVD drive those functions are really powerful.

ความสามารถหลักๆของโปรแกรม UltraISO

- ทำสำเนาแผ่นซีดีเก็บไว้เป็นอิมเมจไฟล์
- สร้างอิมเมจไฟล์จากโฟลเดอร์หรือไฟล์ใดๆ
- มีระบบจัดการอิมเมจไฟล์ที่มีประสิทธิภาพสูง
- สามารถแปลงข้อมูลอิมเมจไฟล์ให้อยู่ในรูปแบบอื่นๆ ได้หลากหลายรูปแบบ
- สามารถสร้างแผ่นบูต CD/DVDs
- สร้างและแก้ไขอิมเมจไฟล์ของแผ่นซีดีเพลง (Audio CD)
- รู้จักหรือสนับสนุนการจัดการอิมเมจไฟล์หลากหลายประเภท (เช่น .ISO, .BIN, .IMG, .CIF, .NRG, .BWI เป็นต้น)

Download Now!!

UltraISO Premium Edition 9.3.6.2766+คีย์

เครดิต guzeedjung (www.mossoloaof.com)
*****************************************************************